ODJAVA VOZILA

Imalac (vlasnik) vozila dužan je u roku od 15 dana da odjavi vozilo:

  • Ako promeni prebivalište odnosno sedište i preseli se iz jedne opštine u drugu.
  • Ako je pri tome promenjeno i registarsko područje dužan je da vrati registarske tablice.
  • Ako otudji vozilo.
  • Ako je otudjenje izvršeno izvan registarskog područja u kome je vozilo do tada bilo registrovano, imalac vozila pri odjavi vraća registarske tablice.
  • Ako je vozilo ukradeno, uništeno ili rashodovano u kom slučaju vraća registarske tablice ako je to moguće Vlasnik vozila podnosi zahtev za odjavu na propisanom obrascu registracionog lista i uz zahtev prilaže dokaz o uplati republičke administrativne takse za odjavu vozila i na uvid ispravu kojom se dokazuje postojanje okolnosti bitnih za odjavu (ličnu kartu, potvrdu o prijavi-odjavi prebivališta, ugovor o prodaji vozila, krivičnu prijavu ako je vozilo kradeno, dokaz o uništenju ili rashodovanju i sl).