REGISTRACIJA VOZILA

Zakoni širom sveta propisuju da se svako motorno vozilo koje učestvuje u saobraćaju mora registrovati jednom godišnje. Registracija vozila podrazumeva širok dijapazon poslova koji moraju biti izvršeni kako bi došlo do registracije motornog vozila. Medjutim, sve je češći slucaj da te poslove vlasnici vozila prepuštaju agencijama za registraciju vozila. Razlog tome je najčešće nedostatak vremena da se sami pobrinu oko toga.

Posredstvom naše agencije"Loyd" registracija i produženje registracije za putnička i teretna vozila i motocikle biće izvršeno brzo i jednostavno.

Ko može podneti zahtev za registraciju vozila?

Vozilo se registruje na ime vlasnika vozila. Zahtev za registraciju vozila može podneti vlasnik vozila ili lice kome je vlasnik dao punomoćje za podnošenje zahteva za registraciju. Potpis vlasnika na punomoaćju mora biti overen od strane nadležnog suda ili organa uprave.

Vlasnik vozila nadležnom organu može podneti zahtev za:

 1. prvu registraciju vozila
 2. ponovnu registraciju
 3. produženje registracije
 4. privremenu registraciju
 5. promenu imaoca vozila
 6. promenu podataka o imaocu vozila
 7. promenu tehničkih podataka o vozilu
 8. promenu registarskih tablica
 9. promenu prebivališta-adrese
 10. odjavu vozila

Napomena - vozilo se neće egistrovati:

 • ako ne postoje odgovarajući dokazi o poreklu odnosno vlasništvu vozila i poreklu motora i šasije koji su naknadno ugradjeni
 • ako nije dozvoljeno da saobraća na putevima Srbije ili ako se po republičkim, odnosno pokrajinskim propisima ne može registrovati, odnosno koristiti
 • ako nisu izvršene obaveze propisane zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona (ako nije izvršeno obavezno osiguranje i ako nisu plaćeni carina, porez na promet, taksa i druge obaveze u vezi sa registracijom vozila)
 • ako ne postoji dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila i uverenje o izvršenom ispitivanju za vozilo koje je pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno
 • ako ima uređaj ili obeležja vozila organa unutrašnjih poslova ili Vojske Srbije i Crne Gore, a namena mu je promenjena