ZELENA KARTA

Ako se vozilom domaće registracije putuje u inostranstvo potrebna je zelena karta osiguranja koja u inostranstvu predstavlja isto što i polisa osiguranja u Srbiji. Zelena karta osiguranja je dokaz da za svoje vozilo imate zaključeno osiguranje auto-odgovornosti kod domaćeg osiguravajućeg društva i zelenu kartu osiguranja izdaje osiguravajuće društvo kod kojeg je zaključeno obavezno osiguranje od autoodgovornosti. Zelena karta osiguranja važi za teritorije zemalja sa kojima naša zemlja ima potpisan interbiro sporazum, a to su u ovom trenutku sve evropske zemlje osim Rusije. Na teritorijama zemalja u kojima ne važi naša zelena karta (Azerbejdžan, Gruzija, Kazahstan) naši automobilisti su dužni da plate premiju tzv. graničnog osiguranja-prilikom ulaska u svaku od tih zemalja.

Da bi se dobio ovaj dokument potrebno je poneti:

  • Polisu obaveznog osiguranja na uvid
  • Saobraćajnu dozvolu
  • Zelena karta važi do isteka premije obaveznog osiguranja

Važnost ovog dokumenta je od trenutka izdavanja pa do isteka premije obaveznog osiguranja. Ovaj dokument se vezuje uz polisu obaveznog osiguranja i na njoj se mora nalaziti broj polise uz koju važi. Osiguravajuće društvo koje je izdalo polisu obaveznog osiguranja izdaje i zelenu kartu.

Za dobijanje ovog dokumenta potrebno je:

  • Polisu obaveznog osiguranja na uvid
  • Saobraćajna dozvola

Dodatne informacije

Zelena karta osiguranja je dokaz da za svoje vozilo imate zaključeno osiguranje auto-odgovornosti kod domaćeg osiguravajućeg društva.Posedovanjem zelene karte obezbeđujete osiguravajuću zaštitu za eventualne materijalne i nematerijalne štete koje možete pričiniti drugima (trećim licima) u saobraćajnoj nezgodi prilikom boravka u nekoj od zemalja članicama sistema zelene karte.